Loading...
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO IDEA Đang thực hiện
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO IDEA
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO IDEA
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO IDEA
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO IDEA
Giới thiệu dự án

Dự án được đầu tư bởi Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao IDEA tại khu công nghệ cao quận 9, Tp. Hồ Chí Minh với mức đầu tư 115 tỷ đồng.

Dự án trung tâm nghiên cứu ứng dụng triển khai công nghệ mới này dự kiến sẽ tạo ra sản phẩm công nghệ mới thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, cơ khí chính xác, tự động hoá, công nghệ sinh học, năng lượng mới và vật liệu mới có hàm lượng công nghệ cao, nhằm góp phần xây dựng thành công khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông của thành phố. 

Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO IDEA
Địa Chỉ
Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP.HCM