Loading...
CẢI TẠO XÍ NGHIỆP MAY GILIMEX Đang thực hiện
CẢI TẠO XÍ NGHIỆP MAY GILIMEX
CẢI TẠO XÍ NGHIỆP MAY GILIMEX
CẢI TẠO XÍ NGHIỆP MAY GILIMEX
CẢI TẠO XÍ NGHIỆP MAY GILIMEX
CẢI TẠO XÍ NGHIỆP MAY GILIMEX
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh XNK Bình Thạnh
Địa Chỉ
334A Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM