Loading...
CHUNG CƯ CAO CẤP RỪNG CỌ - ECO PARK Đã hoàn thành
CHUNG CƯ CAO CẤP RỪNG CỌ - ECO PARK
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công ty CP ĐT&PT Đô Thị Việt Hưng (Vihajico)
Địa Chỉ
Khu Đô Thị Ecopark, Xuân Quan, Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên