Loading...
TTTM GO! MALL BẮC GIANG Đã hoàn thành
TTTM GO! MALL BẮC GIANG
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
CÔNG TY CP BĐS VIỆT - NHẬT
Địa chỉ
Xã Tân Tiến, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang