Loading...
NHÀ MÁY P&G GIAI ĐOẠN II Đã hoàn thành
NHÀ MÁY P&G GIAI ĐOẠN II
NHÀ MÁY P&G GIAI ĐOẠN II
NHÀ MÁY P&G GIAI ĐOẠN II
NHÀ MÁY P&G GIAI ĐOẠN II
NHÀ MÁY P&G GIAI ĐOẠN II
NHÀ MÁY P&G GIAI ĐOẠN II
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công ty TNHH Procter & Gamble Indochina
Địa Chỉ
KCN VSIP II, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương