Loading...
KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT HỢP NHÀ Ở PHƯƠNG NAM Đang thực hiện
KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT HỢP NHÀ Ở PHƯƠNG NAM
KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT HỢP NHÀ Ở PHƯƠNG NAM
KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT HỢP NHÀ Ở PHƯƠNG NAM
Giới thiệu dự án

🏭Dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở Phương Nam.
🌏Vị trí: Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
💰Chủ đầu tư:  Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam.
🚧Quy mô dự án: 8 tầng, diện tích xây dựng: 11750m2
🏗Tổng thầu thi công: Viteccons.
👷Tư vấn giám sát: ICIC.

Thông tin chi tiết
Chủ Đầu Tư
Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam
Địa chỉ
Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng