Loading...
NHÀ MÁY WORLDON GIAI ĐOẠN 2 Đã hoàn thành
NHÀ MÁY WORLDON GIAI ĐOẠN 2
NHÀ MÁY WORLDON GIAI ĐOẠN 2
NHÀ MÁY WORLDON GIAI ĐOẠN 2
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Tập Đoàn Shenzhou International
Địa Chỉ
KCN Đông Nam, Huyện Củ Chi, TP. HCM