Loading...
NHÀ MÁY VINA UNION - GIAI ĐOẠN 1 Đã hoàn thành
NHÀ MÁY VINA UNION - GIAI ĐOẠN 1
NHÀ MÁY VINA UNION - GIAI ĐOẠN 1
NHÀ MÁY VINA UNION - GIAI ĐOẠN 1
NHÀ MÁY VINA UNION - GIAI ĐOẠN 1
NHÀ MÁY VINA UNION - GIAI ĐOẠN 1
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công Ty TNHH Vina Union
Địa Chỉ
Lô A9, KCN Bá Thiện 2, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc