Loading...
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC 16 NGÔ THỜI NHIỆM Đã hoàn thành
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC 16 NGÔ THỜI NHIỆM
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC 16 NGÔ THỜI NHIỆM
Giới thiệu dự án

Dự án " Văn phòng làm việc 16 Ngô Thời Nhiệm  do Công ty TNHH Thiên Sơn làm Chủ đầu tư. Với vai trò là nhà thầu chính Viteccons sẽ tập trung thi công hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ và chất lượng làm tiền đề hợp tác với Chủ đầu tư cho những gói thầu tiếp theo của dự án.

Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công ty TNHH Thiên Sơn
Địa Chỉ
16 Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM