Loading...
CHUNG CƯ CAO TẦNG VRG RIRVER VIEW Đã hoàn thành
CHUNG CƯ CAO TẦNG VRG RIRVER VIEW
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Tập Đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam
Địa Chỉ
381 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM