Loading...
NHÀ MÁY SỮA DUTCH LADY - HÀ NAM Đã hoàn thành
NHÀ MÁY SỮA DUTCH LADY - HÀ NAM
NHÀ MÁY SỮA DUTCH LADY - HÀ NAM
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công Ty Dutch Lady Việt Nam
Địa Chỉ
KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam