Loading...
KHU PHUC HỢP RIVIERA POINT Đã hoàn thành
KHU PHUC HỢP RIVIERA POINT
KHU PHUC HỢP RIVIERA POINT
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Tập đoàn Keppel Land Singapore
Địa Chỉ
Phường Tân Phú, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM