Loading...
VITECCONS NÂNG TẦM QUẢN LÝ CẤP TRUNG QUA BUỔI ĐÀO TẠO BỔ ÍCH
May 18, 2024

Ngày 18/05/2024, tại trụ sở chính công ty, Viteccons tổ chức đào tạo "Quản lý cấp trung" dành cho toàn bộ cán bộ quản lý của công ty. Chương trình có sự tham gia của ông Phan Huy Vĩnh - Tổng giám đốc, ông Đặng Hoài Nam - Phó tổng giám đốc cùng toàn thể CBQL của công ty.
Lớp học bao gồm nhiều hoạt động và nội dung chất lượng cao, được phụ trách giảng dạy bởi giảng viên Chuyên gia tư vấn, đào tạo, huấn luyện - Ông Trần Hoàng Hiệp. Bên cạnh những phương pháp, công cụ giúp học viên áp dụng vào những tình huống thực tế, giảng viên còn tạo rất nhiều hoạt động đội nhóm vô cùng sôi nổi.
CBQL Viteccons cũng có cơ hội chia sẻ những vấn đề dưới góc nhìn của chính mình và cùng nhau giải quyết ngay tại lớp học. Buổi học đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và phản hồi tích cực về tính thực tiễn của nội dung đào tạo cũng như phương pháp giảng dạy hiệu quả của giảng viên.
Ông Phan Huy Vĩnh - Tổng giám đốc Viteccons chia sẻ: "Viteccons luôn chú trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý. Buổi đào tạo ngày hôm nay là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ nhân viên chủ chốt, góp phần vào sự phát triển bền vững của Viteccons."

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

Ông Trần Hoàng Hiệp - Chuyên gia tư vấn và đào tạo cấp cao

Ông Phan Huy Vĩnh - Tổng Giám đốc Viteccons phát biểu.

Ông Đặng Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc Viteccons.

Ông Đặng Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc Viteccons tặng hoa tri ân Giảng viên Trần Hoàng Hiệp - Chuyên gia tư vấn và đào tạo cấp cao.

Toàn cảnh lớp học

Nhóm thảo luận sôi nổi theo chủ đề

Các thành viên tập trung tư duy giải quyết đầu bài của Giảng viên