Loading...
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC 16 NGÔ THỜI NHIỆM Đã hoàn thành
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC 16 NGÔ THỜI NHIỆM
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC 16 NGÔ THỜI NHIỆM
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC 16 NGÔ THỜI NHIỆM
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC 16 NGÔ THỜI NHIỆM
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công ty TNHH Thiên Sơn
Gói thầu
Phần Kết cấu, ngầm
Nhà thầu chính
Viteccons
Thời gian thi công
05 tháng
Địa Chỉ
16 Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM