Loading...
THE OASIS I GIAI ĐOẠN IV - BÌNH DƯƠNG Đã hoàn thành
THE OASIS I GIAI ĐOẠN IV - BÌNH DƯƠNG
THE OASIS I GIAI ĐOẠN IV - BÌNH DƯƠNG
THE OASIS I GIAI ĐOẠN IV - BÌNH DƯƠNG
THE OASIS I GIAI ĐOẠN IV - BÌNH DƯƠNG
THE OASIS I GIAI ĐOẠN IV - BÌNH DƯƠNG
THE OASIS I GIAI ĐOẠN IV - BÌNH DƯƠNG
THE OASIS I GIAI ĐOẠN IV - BÌNH DƯƠNG
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn (SNI)
Gói thầu
Thi công xây dựng phần thô và hoàn thiện
Nhà thầu chính
VITECCONS
Thời gian thi công
10 tháng
Địa Chỉ
Khu đô thị Việt Sing, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương