Loading...
NHÀ MÁY VINASEED Đang thực hiện
NHÀ MÁY VINASEED
NHÀ MÁY VINASEED
NHÀ MÁY VINASEED
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Tập đoàn giống cây trồng VN
Địa Chỉ
Cụm công nghiệp Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp