Loading...
NHÀ MÁY SÀI GÒN 3 JEAN Đang thực hiện
NHÀ MÁY SÀI GÒN 3 JEAN
NHÀ MÁY SÀI GÒN 3 JEAN
NHÀ MÁY SÀI GÒN 3 JEAN
NHÀ MÁY SÀI GÒN 3 JEAN
NHÀ MÁY SÀI GÒN 3 JEAN
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Sài Gòn 3 Jean
Gói thầu
Design and Build
Nhà thầu chính
VITECCONS
Thời gian thi công
190 ngày
Địa Chỉ
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, tỉnh Đồng Nai