Loading...
NHÀ MÁY GIẤY AN BÌNH Đã hoàn thành
NHÀ MÁY GIẤY AN BÌNH
NHÀ MÁY GIẤY AN BÌNH
NHÀ MÁY GIẤY AN BÌNH
NHÀ MÁY GIẤY AN BÌNH
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần giấy An Bình
Gói thầu
Thi công xây dựng Nhà văn phòng, nhà nghỉ chuyên gia, nhà ăn cùng các hạng mục phụ trợ
Nhà thầu chính
Viteccons
Thời gian thi công
06 tháng
Địa Chỉ
KCN Bàu Bàng, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương