Loading...
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PAN Đã hoàn thành
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PAN
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PAN
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PAN
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PAN
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Pan Food Manufacturing JSC
Địa Chỉ
KCN Vĩnh Lộc 2, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An