Loading...
CAO ỐC VĂN PHÒNG THE GRACES Đang thực hiện
CAO ỐC VĂN PHÒNG THE GRACES
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công Ty TNHH Liên Doanh Beautiful Sài Gòn
Địa Chỉ
Khu Đô Thị Mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM