Loading...
CAO ỐC THE 67 Đang thực hiện
CAO ỐC THE 67
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 29
Địa Chỉ
Khu Đô Thị Mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM