Loading...
GOODWAY VIETNAM FACTORY Đang thực hiện
项目介绍

项目名称: 盖威越南工厂 

项目位置: 太平省太 Thủy 县太 Bình 经济区,联 Hà Thái 工业园区 (Green iP-1) 

投资方: Good Way 技术越南有限公司 

总承包商: Viteccons

项目范围:

建设和完成整个项目,包括消防和预防和排水系统 
建造一座 2 层厂房、一个仓库、一座 2 层办公楼和一座 2 层食堂 
总建筑面积:24,500 平方米 
基础设施开发:13,000 平方米交通基础设施 

 
详细资料
雇主
Good Way 技术越南有限公司 
地点
太平省太 Thủy 县太 Bình 经济区,联 Hà Thái 工业园区 (Green iP-1)